top of page

Privacy- en cookieverklaring

 

Bedrijfsgegevens:

Onbeperkt Puur

De Meent 2

3751 DT  Bunschoten

 

www.onbeperktpuur.nl

evelyn@onbeperktpuur.nl

 

KvKnr.: 57685495

 

1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de website en de werking van de website (www.onbeperktpuur.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten.

 

2. Cookies 

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

 

Wat zijn cookies 

Een cookie is een bestand dat door een (in dit geval www.onbeperktpuur.nl) website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website. 

 

Social Media buttons 

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacyverklaringen van de door Onbeperkt Puur gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. 

 

Nieuwsbrief

Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Onbeperkt Puur (voor degene is deze informatie) wil zij je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Mailchimp kun je vinden in hun privacy policy. 

 

Uitschakelen en verwijderen 

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser. 

 

 

3. Analytics van Wix

Graag wil ik inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is zichtbaar en valt daarmee te herleiden naar een persoon. Onbeperkt Puur gebruikt deze gegevens niet en slaat ze ook niet op. Wix hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

 

4. Social Media Kanalen

Onbeperkt Puur maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, Instagram en Pinterest. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Onbeperkt Puur gebruik van buttons, linken, en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

 

5. Privacy algemeen

Onbeperkt Puur verzameld en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.  De ip-adressen die verzamelt worden door Squarespace worden niet gebruikt door Onbeperkt Puur en zij gebruikt dit niet om potentiële klanten te benaderen. Deze gegevens worden ook niet verzameld. 

 

6. Verzamelde informatie 

Onbeperkt Puur maakt gebruik van contactformulieren zodat jij persoonlijke gegevens aan haar kan verstrekken. Deze gegevens slaat zij op. Wanneer je klant wordt bij Onbeperkt Puur worden ook je naam en contactgegevens opgeslagen. 

 

Onbeperkt Puur slaat de volgende gegevens op:

- (bedrijfs)naam en/of contactpersoon

- adresgegevens

- telefoonnummer

- e-mailadres

- gezondheid (hiervoor heb jij expliciet toestemming gegeven)

 

Je krijgt van Onbeperkt Puur alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Mailchimp gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. 

 

7. Doel van verzamelde informatie

De opgeslagen gegevens worden gebruikt voor:

- Het afhandelen van betaling.

- Jou kunnen bellen indien dit nodig is voor onze dienstverlening.

- Je te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening op producten.

- Het kunnen toezenden van documentatie.

- Het beantwoorden van vragen. 

- Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeur.

- Het aan kunnen sluiten bij de wensen en behoeften van jou tijdens de fotosessies.

 

 

8. Delen met anderen

Onbeperkt Puur verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Onbeperkt Puur indien nodig een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Onbeperkt Puur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

9. Hoe lang we gegevens bewaren

Onbeperkt Puur bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn: 

- Je bedrijfsgegevens bewaart Onbeperkt Puur, na afronding van de opdracht, 7 jaar nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving. 

- Andere gegevens dan bedrijfsgegevens worden 3 maanden na afronding van de opdracht verwijderd. 

- Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens direct verwijderd. 

 

10. Inzagerecht

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Onbeperkt Puur heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van jouw inzagerecht of een vraag hebt, neem dan contact op via evelyn@onbeperktpuur.nl.

 

11. Beveiliging van gegevens

Onbeperkt Puur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via evelyn@onbeperktpuur.nl.

 

12. klacht

Heb je een klacht over de bewaring van je persoonsgegevens? je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

bottom of page